วันพฤหัส, 30 มิถุนายน 2565

เครื่องต้มไข่ นึ่งไข่ หรือนึ่งอาหารอเนกประสงค์ไฟฟ้า

สั่งซื้อเครื่องต้ม นึ่ง ตุนไข่ ราคาถูกมาก

ราคาในไทย ราคาเครื่องต้มไข่ นึ่งไข่ไฟฟ้า สามารถใช้ทำอาการได้หลากหลาย นึ่งขนม นึ่งไก่ เนื้อ หรืออุ่นอาหาร สาระพัดประโยชน์ มีถาดรองรับ 2 ชั้น สามารถวางไข่ได้สูงสุด 14 ใบ จึงสะดวกและเหมาะสำหรับร้านค้า หรือครอบครัวที่ต้องการทำครั้งละมาก ๆ ราคาเพียงเครื่องละ 85 บาทเท่านั้นเอง มีสวิตย์เปิด-เปิดได้ กระจายความร้อนได้ทั่วถึง